O tvrtki

Podaci o tvrtki

Kabuki d.o.o.
Kunaverjeva 9
1000 Ljubljana
Slovenija


Skladište
Konverzija d.o.o.
Slovenceva 24
1000 Ljubljana
Slovenia

 
Račun
IBAN: HR1123600001102554552 (ZABA)
SWIFT: ZABAHR2X
Porezni broj (PDV ID): HR74223120950
Matični broj: 6972462000
Srg: 2015/54771 - 18.12.2015

Direktor: Branimir Zorko
 


18. 02. 2021